ตู้เก็บเอสารเหล็ก

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก

              เบอร์โทร 092-9067599

 

 

 

 

 

 

 


 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มือจับฝัง L-1

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 3,900 บาท  มีสีเทา ครีม

 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มือจับเขาควาย L-2

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 3,600 บาท  มีสีทา ครีม

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก L-3

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 4,590 บาท  มีสีเทา ครีม

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ L-4

ขนาด 91(ก)*41(ล)*75(ส) ซม.

ราคา 2,690 บาท  มีสีเทา ครีม

 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก L-5

ขนาด 91(ก)*41(ล)*75(ส) ซม.

ราคา 2,790 บาท   มีสีเทา ครีม

 

 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง L-6

ราคา 3,800 บาท  มีสีเทา, ครีม

 

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

ราคา 4200 บาท

มีสีเทา (สีครีมเพิ่ม150 บาท)